Motivatie :

Motivatie om vooral aan dit project te beginnen was de
uitdaging om mensen te willen zien genieten van gezamenlijk fietsen waarbij ze tevens zelf
werkten aan hun vitaliteit en hierdoor zelf een bijdrage leveren om uit hun isolement te
komen. Dit geeft een gevoel van meerwaarde in hun sociale omgeving. Waarbij het ook helpt bij
het invullen van de vaak eenzame vrije tijd.  Bij Albertine staat dan ook gezondheid en geluk
van haar mede burgers hoog in het vaandel. Hierdoor heeft zij al snel beide dorpsraden
zo weten te overtuigen dat deze gemotiveerd en vol enthousiasme deze visie en instelling
hebben overgenomen.

Doel
Het doel van de Vita-Fiets is de vitaliteit van de mens te stimuleren en te behouden.
Ons doel is om een zo groot mogelijke groep mensen te laten genieten van de fietsen. Een mooie manier om meer mensen fysiek en sociaal in beweging te brengen.
De mindervalide, invalide en de ouderen blijven betrokken in de actieve samenleving.
Ons Doelgebied is in eerste instantie de inwoners van beide dorpen. Maar natuurlijk krijgen
mensen uit de buurtdorpen ook de kans om gebruik te maken van de Vita-Fiets.
De inzetbaarheid willen wij zo groot mogelijk maken.


Doelgroepen
Onze doelgroep is zeer gevarieerd
○ Jong en oud met beperking(en)
○ Revalidatie
○ Personen met angst op een ‘gewone’ fiets
○ Ontspanning aanbieden
○ Eenzaamheid doorbreken
○ Mensen met chronische aandoeningen zoals diabetes, halfzijdige verlamming etc.
○ Ouderen
○ Dementerende
○ En alle niet genoemde mensen die hier gebruik van willen maken